Ikke-idræts foreninger

FÆLLESKONTORET

Tårnby Forenings Råd & Kastrup Tårnby Idræts Sammenslutning

Tårnby Forenings Råd

Medlemsforeninger

AK Viking (Atletklubben Viking)

Christian Bærensen, Elbagade 12,st,tv., 2300 København S - 3258 2628 - 2332 4227

chrb@kts.dk - www.ak-viking.dk

 

Alternativet i Tårnby

Poul Thomsen - taarnby@alternativet.dk - 23902770

Amager Folkedansere

Lotte Youden, Kairovej 9, 2770 Kastrup - Lotte@dentalservice.dk - 2982 5667

www.amagerfolkedansere.dk

 

Amager Fotoklub

Michael Oxkjær, Kongelundsvej 352, 2770 Kastrup, 2081 6108

mail@amagerfotoklub.dk - www.amagerfotoklub.dk

Amager Fugleforening

Jørn Dreier, 2821 3698, jdreier@live.dk

Amager Harmonikaklub

Jan Baage, Viskumvej 16, 2770 Kastrup

jan@baage.dk - www.amagerharmonikaklub.dk

 

Amager Kabareten

Formand Kai Nissen, 6181 3661, k.nissen.hvidovre@gmail.com

Kasserer Svend-Aage Petersen, 2671 6376, svaap@post11.tele.dk

 

Amager Marineforening

Erling Huusfeldt - erlinghuusfeldt@yahoo.com

www.amagermarineforening.dk

 

Amager MiniRace

Mark Schiller, Vosborgvej 30, 2770 Kastrup, 6010 1222

formand@amagerminirace.dk - www.amagerminirace.dk

Amager P96 (Petanqueklubben af 1996)

Steen B. Hansen - sogbhansen@comxnet.dk

www.p96-amager.dk

 

Amager Slægtshistoriske Forening

Helle-Vibeke Beltoft, helle.beltoft@gmail.com

www.amagerslaegt.dk

Amager Square Dancers

Marianne Rusz - mr@ddf.dk

www.amagersquaredancers.dk

Amager Video Klub (AVK)

John Christensen, john.christensen1@gmail.com

www.amagervideoklub.dk

Amagerlands Fjerkræavlerforening

Connie Baagøe, Danshøjvej 32, 2500 Valby - 3630 5775

Connie.baagoe@gmail.com - www.amagerland.dk

Amagerlands Numismatiske Forening

Steen Jakobsen

steen@trillegaarden.se

Amagerteatret

Karl Johann Carstensen, Bøllundvej 11, 2770 Kastrup - 3250 0811

info@amagerteatret.dk - www.amagerteatret.dk

 

American Car Club Copenhagen

Formand Dennis Berthou - 2511 1956

formand@acc.dk - www.acc.dk

 

AOF Amager

Skoleleder Tom Nielsen - info@aof-amager.dk

3251 1495 - www.aof-amager.dk

Bedre Psykiatri, Amager afd.

Tommy Rasmussen, 2757 5333, tommy@onedropzendo.dk

www.bedrepsykiatri.dk

Bevaringsforeningen for Tårnby Kommune

Lis Schneevoigt, Langbakken 3, 2770 Kastrup - 3251 4840

bevartaarnby@gmail.com

 

Billard Klubben Amager B-K-A

Formand Kaj Dronninggaard, 5052 0425, kaj.dronninggaard@gmail.com

www.b-k-a.dk

 

Brandvæsenets Musikforening

Steen Øst Jacobsen, 2024 2649, steen@oest.jacobsen.dk

www.brandmusik.dk

Brevdueforeningen Tårnby

Jørn Boklund, Nybøl Alle 7A, 2770 Kastrup

CISV Amager (Childrens International Summer Villages)

Winnie Ramsing, Skyttehøj 58, 2770 Kastrup, 3252 2797

winnie.ramsing@cisv.dk - www.cisv.dk

 

Crossroad gospel

Winnie Johansson - 2682 8585

hjerterum@hotmail.com - www.crossroadgospel.dk

 

Dansk Blindesamfund - kreds Storkøbenhavn Syd

Helene Bendiksen - 7024 0307 - hbe@blind.dk

www.blind.dk

 

Dansk Cyklist Forbund Tårnby

Per Jacobsen, Kastrupvej 258 2mf, 2770 Kastrup

perjac@youmail.dk - www.dcf.dk

 

Dansk Fragt- og Banemærke Klub (DFBK)

Jan Hartvig Petersen 2321 3561

janogmona@gmail.com - www.fragtmaerker.dk

 

Dansk Løbehjuls Forening

Carsten Wrisberg - 2250 7022

info@dansklobehjulsforening.dk - www.dansklobehjulsforening.dk

 

De Grønne Pigespejder, Tårnby Gruppe

Ulla Riber, Teglkåsvej 30, 2770 Kastrup - 3252 9818

ca6anette@pigespejder.dk - www.pigespejder.dk

 

Den Indiske Kultur Forening

N.K.Bihal, Tejn Allé 6, st.th., 2770 Kastrup, 3251 5518

rajnibehl@yahoo.com - www.dikf.dk

 

Dyrenes Mindegrave

Lene Brodd, Violens Kvarter 12, 2990 Nivå, 3888 1693

lene_brodd@hotmail.com - www.dyregrave.dk

 

Eksperimenterende Danske Radioamatører - Amager Afd.

Steen Gulstorff, 4097 3942

info@oz7amg.dk - www.oz7amg.dk

FDF Korsvejen

Hanne Præst Pedersen - happ1606@gmail.com

www.fdfkorsvejen.dk

FDF Tårnby

Julie Egholm - j_egholm@yahoo.dk

www.fdf.dk/taarnby

 

Filteforeningen TOVA

Formand Lone Andresen, 3023 2196, lone@ndresen.co

Foreningen Fælledhestene

Maj Line Agerskov Berg, 2683 5546, faelledhestene@gmail.com

www.faelledhestene.com

 

Foreningen Norden

Terkel Spangsbo, Hyben Allé 43, 2770 Kastrup - 3251 0873/4038 0450

spangsbo@tdcadsl.dk

 

Frie Børnehaver i Tårnby

Søren Roger Hansen, Vestbirk Alle 38, 2770 Kastrup

soren.roger@sas.dk

 

Hamsat Samaa Al Taqafa - digt- & poesiforening

Abed Al Hafiza, 2238 2214

hamsat@outlook.dk

 

Historiske Engelske Danse

Inge Aakilde, 2032 4993, iaakwal@gmail.com

 

Hundeforeningen af 1970 - Amager Agility

Elin Pedersen, Biens Allé 31, 2300 København S, 3259 2684

stefelin@post3.tele.dk - www.hundeforeningenaf1970.dk

Høreforeningen Tårnby lokalafdeling

Liselotte Nielsen, Englandsvej 282, st. th., 2770 Kastrup

3250 9061 - hh@nielsen.mail.dk

 

Ildsjælene

Simon Brøns, 3123 4035, info@ildsjaelene.dk

www.ildsjaelene.dk

 

Kastrup Søbadere

Helle Brøcher - kastrupsoebadere@jubii.dk

 

Kastrup Søspejder

Bjarne Gislason, Cypres Allé 24, 2770 Kastrup, 3251 8468 - 6135 4037

hygomgislason@gmail.com - www.kastrupsøspejder.dk

Kastrupgårdsamlingens Venner

Formand Ninna Feldvoss, 3251 3140

post@kastrupgaardvenner.dk www.kastrupgaardvenner.dk

 

KFUM-Spejderne, Vestamager Gruppe

Michael Rosenquist, Holdkærsager 125, 2770 Kastrup, 4081 9948

michaelrosenquist@gmail.com www.vestamager.dk

KFUM-Spejderne, Kastrup Gruppe

Gruppeleder Jan Vejlin - kfumkastrup@gmail.com

www.kfumkastrup.wordpress.com

 

Kløver Ole Wass Spejdergruppe - DDS

Gruppeleder Magnus Rydahl

mrydahl10@hotmail.com - www.klow.dk

Kastrup-Tårnby Kvindelige Gymnastikforening (KTKG)

Helle Bennick, Hyben Allé 20, 2770 Kastrup - 3251 2652

formand@ktkg.dk - www.ktkg.dk

Kastrup-Tårnby Pensionistforening

Knud Madsen, Diesen Alle 11, 2791 Dragør

 

LEV Dragør-Tårnby/Handi-DoT

Johnny Fredelund - hjfredelund@yahoo.dk

http://dragoer-taarnby.lev.dk

Lions Club Kastrup Tårnby

John Lyck - kastrup-taarnby@lions.dk

 

Lisbeth Klubben

Carl-Aage Hansen, ullacarl@webspeed.dk

Mc. De uenige

Motionsforeningen København

Karen Lintner, Kessel Allé 7, 2791 Dragør - 3251 3185

k.b.lintner@stofanet.dk - www.motionsforeningen-koebenhavn.dk

 

Mænds mødested Tårnby

Per Eilertsen, mjpe.3636@gmail.com

4096 3795

 

Natteravnene

Anja Engmann, Ved Diget 28

anja.engmann@hotmail.com - www.kastrup-oe.natteravnene.dk

Noahs Ark/Babelstårnet

Grethe Hamborg, Kastruplundgade 3, 2770 Kastrup - 3250 9972, 3250 4822

grbh@km.dk - www.kastrup-kirke.dk

NTK - Amager's Tennisklub (Nøragersminde Tennis Klub)

Carsten Quistgaard, Gedstedvej 10, 2770 Kastrup, 3252 4788, 4033 6838

cquistgaard@hotmail.dk - www.ntk-amager.dk

 

Parkinson Klub Amagerland

Simon Dixon, 5128 7999, simondixon272@gmail.com

Pugad

Einer Lyduch, Corneliusmindevej 8, 2770 Kastrup, 3252 3183

el@pugad.org - www.pugad.org

Schæferhundeklubben, Kreds 2

Henning Visholm, Finderupvej 71, 2770 Kastrup, 3251 3175

hcvisholm@gmail.com - www.schaeferkreds2.dk

Senior Bo, Tårnby-Dragør

Niels Erik Mølgaard, Andelshusene 48, 2750 Ballerup

molgaard@mail.dk

Skytteforeningen "Pilen af 1927"

Merethe Sørensen, 2118 5371

pilen1927@hotmail.dk - www.pilen-1927.dk

 

Socialdemokratiet i Kastrup

Jan Rosenfeldt Jakobsen - 2019 2400

rosenfeldt38@gmail.com

 

Socialdemokratiet Tårnby Kreds

Morten Hellsten

anytamager@gmail.com

 

Soroptimist International Kastrup-Tårnby

Jytte Crusell, 2070 7393, jytte.crusell@hotmail.com

http://www.kastruptaarnby.soroptimist-danmark.dk

 

Stifinderne Amager Division – DDS

Formand Merete Holst, Amager Landevej 276, 5135 6377

mereteoglars@vip.cybercity.dk - www.stifinderne.net

Tømmerup Sportsrideklub (TSR)

Allan Petersen, 4032 6802

a.petersen1@yahoo.dk - www.tspr.dk

 

Tårnby-bi

Viviann Kruse, 2347 4116, v.kruse@hotmail.com

 

Tårnby Bladforening

Per From Pedersen, anpeped@gmail.com

www.taarnbybladet.dk

 

Tårnby Kreativ Klub

Henriette Hansen, Kullebakken 1, 2770 Kastrup, 6071 6128

henhansen@adr.dk

Tårnbykoret

Dorrit Erlandsson, 2728 3658

Dorrittorben@mail.dk - www.taarnbykoret.dk

Tårnbymalerne

Rene Lagermand, Rhodesiavej 46, 2770 Kastrup, 4082 2774,

rlagermand@os.dk - www.taarnbymalerne.dk

 

Tårnby Skakklub

Ebbe Klitgård, Kollundvej 28, 2770 Kastrup, 3251 5363

ebbek@ruc.dk

 

Tårnby Teater

Flemming Olsen, 2941 4223, flemming@taarnbyteater.dk

www.taarnbyteater.dk

 

Ullerup Linedance

Vibeke Petersen, Tømmerupvej 158, 2791 Dragør, 5133 5242

ulleruplinedance@c.dk - www.ulleruplinedance.dk

Vestamager Gymnastikforening for børn

Katja Vesterskov, Ingstrup Alle 34B

vagymnastik@gmail.com

 

Visens Venner Amagerland

Peter Dahl, Tripolisvej 8, 2770 Kastrup, 3066 8861

pedal@mail.tele.dk - www.vvpa.dk

Ældre Sagen

Anne-Grethe Kragerup, 2629 8016

agkragerup@gmail.com - www.aeldresagen.dk

 

 

Forretningsudvalget

Formand

Terkel Spangsbo

Kasserer

Annelise Holm

Best.medlem

Britta Wilsen

Best.medlem

Bo Borregaard

Best.medlem

Michael Rosenquist

Best.medlem

Sara Steffensen

Suppleant

Lis Schneevoigt

Suppleant

Carl Aage Hansen

TFR har til formål:

 

- At varetage fælles interesser for foreninger i Tårnby Kommune.

- At formidle kontakt mellem kommunens foreninger.

- At arrangere fællesmøder, konferencer o.l., samt at vejlede i foreningsarbejdet.

- At indsamle oplysninger om foreningernes arbejde og publicere dette.

- At påtage sig opgaver, der tjener til støtte og fremme for foreningsarbejdet og befolkningens fritidsinteresser.

Michael Pedersen Kan fanges tre gange om ugen på kontoret, typisk i tidsrummet kl. 0900-1300. Mailen tjekkes dagligt og man er også altid velkommen til at lægge en besked på telefonsvareren.

 

Sekretæren