Ikke-idræts foreninger

FÆLLESKONTORET

Tårnby Forenings Råd & Kastrup Tårnby Idræts Sammenslutning

Tårnby Forenings Råd

Medlemsforeninger

AK Viking (Atletklubben Viking)

Christian Bærensen, Elbagade 12,st,tv., 2300 København S - 3258 2628 - 2332 4227

chrb@kts.dk - www.ak-viking.dk

 

Alternativet i Tårnby

Poul Thomsen - taarnby@alternativet.dk - 23902770

Amager Folkedansere

Lotte Youden, Kairovej 9, 2770 Kastrup - Lotte@dentalservice.dk - 2982 5667

www.amagerfolkedansere.dk

 

Amager Fotoklub

Michael Oxkjær, Kongelundsvej 352, 2770 Kastrup, 2081 6108

mail@amagerfotoklub.dk - www.amagerfotoklub.dk

Amager Fugleforening

Jørn Dreier, 2821 3698, jdreier@live.dk

Amager Harmonikaklub

Jan Baage, Viskumvej 16, 2770 Kastrup

jan@baage.dk - www.amagerharmonikaklub.dk

 

Amager Kabareten

Formand Kai Nissen, 6181 3661, k.nissen.hvidovre@gmail.com

Kasserer Svend-Aage Petersen, 2671 6376, svaap@post11.tele.dk

 

Amager Marineforening

Erling Huusfeldt - erlinghuusfeldt@yahoo.com

www.amagermarineforening.dk

 

Amager MiniRace

Mark Schiller, Vosborgvej 30, 2770 Kastrup, 6010 1222

formand@amagerminirace.dk - www.amagerminirace.dk

Amager P96 (Petanqueklubben af 1996)

Steen B. Hansen - sogbhansen@comxnet.dk

www.p96-amager.dk

 

Amager Slægtshistoriske Forening

Hans Jørgen Rasmussen, amagerslaegt@gmail.com

www.amagerslaegt.dk

Amager Square Dancers

Marianne Rusz - mr@ddf.dk

www.amagersquaredancers.dk

Amager Video Klub (AVK)

John Christensen, john.christensen1@gmail.com

www.amagervideoklub.dk

Amagerlands Fjerkræavlerforening

Connie Baagøe, Danshøjvej 32, 2500 Valby - 3630 5775

Connie.baagoe@gmail.com - www.amagerland.dk

Amagerlands Numismatiske Forening

Steen Jakobsen

steen@trillegaarden.se

Amagerteatret

Karl Johann Carstensen, Bøllundvej 11, 2770 Kastrup - 3250 0811

info@amagerteatret.dk - www.amagerteatret.dk

 

American Car Club Copenhagen

Formand Dennis Berthou - 2511 1956

formand@acc.dk - www.acc.dk

 

AOF Amager

Skoleleder Tom Nielsen - info@aof-amager.dk

3251 1495 - www.aof-amager.dk

Bedre Psykiatri, Amager afd.

Tommy Rasmussen, 2757 5333, tommy@onedropzendo.dk

www.bedrepsykiatri.dk

Bevaringsforeningen for Tårnby Kommune

Lis Schneevoigt, Langbakken 3, 2770 Kastrup - 3251 4840

bevartaarnby@gmail.com

 

Billard Klubben Amager B-K-A

Formand Kaj Dronninggaard, 5052 0425, kaj.dronninggaard@gmail.com

www.b-k-a.dk

 

Brandvæsenets Musikforening

Steen Øst Jacobsen, 2024 2649, steen@oest.jacobsen.dk

www.brandmusik.dk

Brevdueforeningen Tårnby

Jørn Boklund, Nybøl Alle 7A, 2770 Kastrup

CISV Amager (Childrens International Summer Villages)

Winnie Ramsing, Skyttehøj 58, 2770 Kastrup, 3252 2797

winnie.ramsing@cisv.dk - www.cisv.dk

 

Crossroad gospel

Winnie Johansson - 2682 8585

hjerterum@hotmail.com - www.crossroadgospel.dk

 

Dansk Blindesamfund - kreds Storkøbenhavn Syd

Helene Bendiksen - 7024 0307 - hbe@blind.dk

www.blind.dk

 

Dansk Cyklist Forbund Tårnby

Per Jacobsen, Kastrupvej 258 2mf, 2770 Kastrup

perjac@youmail.dk - www.dcf.dk

 

Dansk Fragt- og Banemærke Klub (DFBK)

Jan Hartvig Petersen 2321 3561

janogmona@gmail.com - www.fragtmaerker.dk

 

Dansk Løbehjuls Forening

Carsten Wrisberg - 2250 7022

info@dansklobehjulsforening.dk - www.dansklobehjulsforening.dk

 

De Grønne Pigespejder, Tårnby Gruppe

Ulla Riber, Teglkåsvej 30, 2770 Kastrup - 3252 9818

ca6anette@pigespejder.dk - www.pigespejder.dk

 

Den Indiske Kultur Forening

N.K.Bihal, Tejn Allé 6, st.th., 2770 Kastrup, 3251 5518

rajnibehl@yahoo.com - www.dikf.dk

 

Dyrenes Mindegrave

Lene Brodd, Violens Kvarter 12, 2990 Nivå, 3888 1693

lene_brodd@hotmail.com - www.dyregrave.dk

 

Eksperimenterende Danske Radioamatører - Amager Afd.

Steen Gulstorff, 4097 3942

info@oz7amg.dk - www.oz7amg.dk

FDF Korsvejen

Hanne Præst Pedersen - happ1606@gmail.com

www.fdfkorsvejen.dk

FDF Tårnby

Julie Egholm - j_egholm@yahoo.dk

www.fdf.dk/taarnby

 

Filteforeningen TOVA

Formand Lone Andresen, 3023 2196, lone@ndresen.co

Foreningen Fælledhestene

Maj Line Agerskov Berg, 2683 5546, faelledhestene@gmail.com

www.faelledhestene.com

 

Foreningen Norden

Terkel Spangsbo, Hyben Allé 43, 2770 Kastrup - 3251 0873/4038 0450

spangsbo@tdcadsl.dk

 

Frie Børnehaver i Tårnby

Søren Roger Hansen, Vestbirk Alle 38, 2770 Kastrup

soren.roger@sas.dk

 

Hamsat Samaa Al Taqafa - digt- & poesiforening

Abed Al Hafiza, 2238 2214

hamsat@outlook.dk

 

Historiske Engelske Danse

Inge Aakilde, 2032 4993, iaakwal@gmail.com

 

Hundeforeningen af 1970 - Amager Agility

Elin Pedersen, Biens Allé 31, 2300 København S, 3259 2684

stefelin@post3.tele.dk - www.hundeforeningenaf1970.dk

Høreforeningen Tårnby lokalafdeling

Liselotte Nielsen, Englandsvej 282, st. th., 2770 Kastrup

3250 9061 - hh@nielsen.mail.dk

 

Ildsjælene

Simon Brøns, 3123 4035, info@ildsjaelene.dk

www.ildsjaelene.dk

 

Kastrup Søbadere

Helle Brøcher - kastrupsoebadere@jubii.dk

 

Kastrup Søspejder

Bjarne Gislason, Cypres Allé 24, 2770 Kastrup, 3251 8468 - 6135 4037

hygomgislason@gmail.com - www.kastrupsøspejder.dk

Kastrupgårdsamlingens Venner

Formand Ninna Feldvoss, 3251 3140

post@kastrupgaardvenner.dk www.kastrupgaardvenner.dk

 

KFUM-Spejderne, Vestamager Gruppe

Michael Rosenquist, Holdkærsager 125, 2770 Kastrup, 4081 9948

michaelrosenquist@gmail.com www.vestamager.dk

KFUM-Spejderne, Kastrup Gruppe

Gruppeleder Jan Vejlin - kfumkastrup@gmail.com

www.kfumkastrup.wordpress.com

 

Kløver Ole Wass Spejdergruppe - DDS

Gruppeleder Magnus Rydahl

mrydahl10@hotmail.com - www.klow.dk

Kastrup-Tårnby Kvindelige Gymnastikforening (KTKG)

Helle Bennick, Hyben Allé 20, 2770 Kastrup - 3251 2652

formand@ktkg.dk - www.ktkg.dk

Kastrup-Tårnby Pensionistforening

Knud Madsen, Diesen Alle 11, 2791 Dragør

 

LEV Dragør-Tårnby/Handi-DoT

Johnny Fredelund - hjfredelund@yahoo.dk

http://dragoer-taarnby.lev.dk

Lions Club Kastrup Tårnby

John Lyck - kastrup-taarnby@lions.dk

 

Lisbeth Klubben

Carl-Aage Hansen, ullacarl@webspeed.dk

Mc. De uenige

Motionsforeningen København

Karen Lintner, Kessel Allé 7, 2791 Dragør - 3251 3185

k.b.lintner@stofanet.dk - www.motionsforeningen-koebenhavn.dk

 

Mænds mødested Tårnby

Per Eilertsen, mjpe.3636@gmail.com

4096 3795

 

Natteravnene

Anja Engmann, Ved Diget 28

anja.engmann@hotmail.com - www.kastrup-oe.natteravnene.dk

Noahs Ark/Babelstårnet

Grethe Hamborg, Kastruplundgade 3, 2770 Kastrup - 3250 9972, 3250 4822

grbh@km.dk - www.kastrup-kirke.dk

NTK - Amager's Tennisklub (Nøragersminde Tennis Klub)

Carsten Quistgaard, Gedstedvej 10, 2770 Kastrup, 3252 4788, 4033 6838

cquistgaard@hotmail.dk - www.ntk-amager.dk

 

Parkinson Klub Amagerland

Simon Dixon, 5128 7999, simondixon272@gmail.com

Pugad

Einer Lyduch, Corneliusmindevej 8, 2770 Kastrup, 3252 3183

el@pugad.org - www.pugad.org

Schæferhundeklubben, Kreds 2

Henning Visholm, Finderupvej 71, 2770 Kastrup, 3251 3175

hcvisholm@gmail.com - www.schaeferkreds2.dk

Senior Bo, Tårnby-Dragør

Niels Erik Mølgaard, Andelshusene 48, 2750 Ballerup

molgaard@mail.dk

Skytteforeningen "Pilen af 1927"

Merethe Sørensen, 2118 5371

pilen1927@hotmail.dk - www.pilen-1927.dk

 

Socialdemokratiet i Kastrup

Jan Rosenfeldt Jakobsen - 2019 2400

rosenfeldt38@gmail.com

 

Socialdemokratiet Tårnby Kreds

Morten Hellsten

anytamager@gmail.com

 

Soroptimist International Kastrup-Tårnby

Jytte Crusell, 2070 7393, jytte.crusell@hotmail.com

http://www.kastruptaarnby.soroptimist-danmark.dk

 

Stifinderne Amager Division – DDS

Formand Merete Holst, Amager Landevej 276, 5135 6377

mereteoglars@vip.cybercity.dk - www.stifinderne.net

Tømmerup Sportsrideklub (TSR)

Allan Petersen, 4032 6802

a.petersen1@yahoo.dk - www.tspr.dk

 

Tårnby-bi

Jesper Johnsen - jesper.johnsen@gmail.com - www.tårnby-bi.dk

 

Tårnby Bladforening

Per From Pedersen, anpeped@gmail.com

www.taarnbybladet.dk

 

Tårnby Kreativ Klub

Henriette Hansen, Kullebakken 1, 2770 Kastrup, 6071 6128

henhansen@adr.dk

Tårnbykoret

Dorrit Erlandsson, 2728 3658

Dorrittorben@mail.dk - www.taarnbykoret.dk

Tårnbymalerne

Rene Lagermand, Rhodesiavej 46, 2770 Kastrup, 4082 2774,

rlagermand@os.dk - www.taarnbymalerne.dk

 

Tårnby Skakklub

Ebbe Klitgård, Kollundvej 28, 2770 Kastrup, 3251 5363

ebbek@ruc.dk

 

Tårnby Teater

Flemming Olsen, 2941 4223, flemming@taarnbyteater.dk

www.taarnbyteater.dk

 

Ullerup Linedance

Vibeke Petersen, Tømmerupvej 158, 2791 Dragør, 5133 5242

ulleruplinedance@c.dk - www.ulleruplinedance.dk

Vestamager Gymnastikforening for børn

Katja Vesterskov, Ingstrup Alle 34B

vagymnastik@gmail.com

 

Visens Venner Amagerland

Peter Dahl, Tripolisvej 8, 2770 Kastrup, 3066 8861

pedal@mail.tele.dk - www.vvpa.dk

Ældre Sagen

Anne-Grethe Kragerup, 2629 8016

agkragerup@gmail.com - www.aeldresagen.dk

 

 

Forretningsudvalget

Formand

Terkel Spangsbo

Kasserer

Annelise Holm

Best.medlem

Jesper Elimar

Best.medlem

Britta Wilsen

Best.medlem

Winnie Ramsing

Best.medlem

Michael Rosenquist

Best.medlem

Mark Schiller

Suppleant

Lis Schneevoigt

Suppleant

Carl Aage Hansen

TFR har til formål:

 

- At varetage fælles interesser for foreninger i Tårnby Kommune.

- At formidle kontakt mellem kommunens foreninger.

- At arrangere fællesmøder, konferencer o.l., samt at vejlede i foreningsarbejdet.

- At indsamle oplysninger om foreningernes arbejde og publicere dette.

- At påtage sig opgaver, der tjener til støtte og fremme for foreningsarbejdet og befolkningens fritidsinteresser.

Michael Pedersen Kan fanges tre gange om ugen på kontoret, typisk i tidsrummet kl. 0900-1300. Mailen tjekkes dagligt og man er også altid velkommen til at lægge en besked på telefonsvareren.

 

Sekretæren