Tilskud

FÆLLESKONTORET

Tårnby Forenings Råd & Kastrup Tårnby Idræts Sammenslutning

Tilskud & ansøgninger

Foreningsregistret:

Søger du efter en bestemt forening, så brug kommunens Foreningsregister til at finde frem til lige præcis den type aktivitet du leder efter. Registret finder du HER!

 

Fritidsavisen er en tryksag som udkom i 2011 med en beskrivelse af den enkelte forening, adresser, kontaktoplysninger med mere. Selvom den har nogle år på bagen er den ikke helt uddateret, da mange af vores foreninger er ganske stabile, og fortsat eksisterer. Se Fritidsavisen HER.

 

 

Booking af faciliteter:

Ved hjælp af Tårnby Kommunes bookingsystem til møde- og idrætsfaciliteter kan foreninger, som hører hjemme i Tårnby Kommune online booke kommunens faciliteter. Tårnby kommunes bookingsystem finder du HER!

 

 

Børneattester:

Folketinget har i december 2009 vedtaget en ny lov om børneattester. Den pålægger alle foreninger, som enten modtager tilskud eller benytter kommunens lokaler, én gang årligt at underskrive (foreningens formand) og indsende "Erklæring om indhentelse af børneattest" til Børne- og Kulturforvaltningen. Download Erklæring til kommunen om indhentelse af børneattest.

 

Erklæringen skal underskrives af foreningens formand og sendes til Kultur og Fritid på Hovedbiblioteket, Kamillevej 10 inden den 1. november hvert år.

 

 

Ansøgningsskemaer om tilskud til foreninger:

 

Regnskabsskemaer for træner-, lejr- og kursustilskud

 

Skemaerne skal printes ud, udfyldes og indsendes til

 

Kultur og Fritid, Hovedbiblioteket, Kamillevej 10, 2770 Kastrup

 

 

Kursustilbud

Følg nedenstående link til Københavns Omegns Idrætssammenslutninger, hvor du kan finde tilbud om kurser, information om idrætsklinik og leje af KAI's hoppeborg etc.

www.kaisport.dk

 

Ansøgningsfrister kan ses her!

 

 

Tårnby Forenings Råds Foreningspris

Tildeles en forening, enten som anerkendelse for gennemførelsen af et særligt prisværdigt initiativ eller projekt, der går ud over foreningens traditionelle aktivitetsform eller -område, eller som anerkendelse af et forbilledligt foreningsarbejde gennem en årrække.

 

Et samarbejdsinitiativ eller -projekt mellem flere foreninger kan også komme i betragtning.

 

Prisen kan tildeles en forening, en afdeling heraf eller en kreds af foreninger, hvor mindst en af foreningerne er medlem af Tårnby Forenings Råd.

 

Prismodtageren nomineres af Tårnby Forenings Råds Priskomité, som meddeler resultatet til Foreningsudvalget.

 

Tårnby Forenings Råds "Foreningspris" er stiftet i 1989.

 

Tårnby Kommunes Foreningslederpris

Tildeles en foreningsaktiv, der på frivillig basis har gjort en bemærkelsesværdig indsats i en forening hjemmehørende i Tårnby Kommune.

 

Prismodtageren nomineres af Tårnby Forenings Råds Priskomité, som meddeler resultatet til Foreningsudvalget.

 

Tårnby Kommunes "Foreningslederpris" er stiftet i 1989.

Mesterskabsindstilling KTIS

Tårnby Kommune værdsætter dygtige idrætspræstationer og vil fra gerne hædre idrætspræstationer ved en reception på Tårnby Rådhus.

Kriteriet for at deltage er at en person eller et hold, hjemmehørende under KTIS, har vundet et danmarksmesterskab, europamesterskab, verdensmesterskab eller måske har vundet en medalje ved OL.

Der er ingen aldersbegrænsning!

Klubberne i Tårnby Kommune skal hjælpe ved at indberette oplysninger om personen eller holdet som skal deltage i receptionen på Rådhuset.

Indstillingen skal være KTIS i hænde senest 15/2 og skemaet hertil finder du HER!

 

Årets idrætspriser KTIS

Tårnby Kommunes idrætspris, Tårnby Kommunes idrætslederpris & KTIS Årets Fund uddeles een gang årligt efter indstilling fra foreningerne. Indstillingsskema findes HER!

 

Initiativpuljen

Puljen kan søges af alle folkeoplysende foreninger registreret som hjemmehørende i Tårnby Kommune - men ikke af enkeltpersoner.

Der kan ydes tilskud til nye og tværgående foreningsaktiviteter.

Der kan ydes materialetilskud m.m. - dog maks. 10.000 kr. pr. forening pr. år.

Puljen er p.t. på kr. 200.000,-.

 

Udviklingspuljen

Puljen kan søges af alle folkeoplysende foreninger, enkeltpersoner og persongrupper med folkeoplysende aktiviteter m.m.

Udviklingspuljen skal understøtte udviklingsarbejde i forbindelse med organisationsformer, nye initiativer eller projekter.

Udviklingspuljen skal understøtte såvel aktiviteter der foregår i etablerede foreninger som aktiviteter, der foregår i selvorganiserede grupper.

Målet er at involvere nye grupper i folkeoplysningsarbejdet.

Puljen er p.t. på kr. 50.000,-.

 

For begge puljer gælder, at der skal anvendes et ansøgningsskema som findes på kommunens hjemmeside samt HER, De fremsendte ansøgninger skal være begrundede og budget skal vedhæftes. Der skal også vedhæftes foreningens senest godkendte regnskab.

 

Ansøgninger med bilag sendes elektronisk til følgende mailadresse: tli.uk@taarnby.dk

Ansøgningsrunder for begge puljer: 1. marts, 1. maj, 1. september, 1. november hvert år.

KAN VI BRUGE HINANDEN?

 

Kultunaut er kommunens foretrukne side til at annoncere kulturelle begivenheder på. Alle kan oprette sig som brugere og herefter indtaste arrangementer. man gerne vil gøre opmærksom på. Herefter vil de - udover at kunne ses siden - også dukke op på forsiden af kommunens hjemmeside, hvor der er en fast boks med ”Det sker i Tårnby”. Tjek www.kultunaut.dk!

 

Der står storskærme placeret rundt i kommunen, 14 steder i alt, blandt andet på biblioteket, i biografen og i Sundhedshuset, hvor alverdens informationer tikker henover. Informationer som altså når ud til rigtigt mange mennesker. Vil man gerne gøre opmærksom på et arrangement, så kan man også få dette annonceret denne vej - og uden at det koster noget! Skriv til Carsten på bibliotek@taarnby.dk, og fortæl

hvad det drejer sig om, så aftaler I hvornår og hvor længe ”annoncen” skal køre, og om det skal

være på alle skærme eller kun nogle bestemte.

 

Stjerner i Natten løber af stablen igen næste år, helt præcis 17. maj 2017. En række foreninger er allerede med, men der er altid plads til flere. Var det noget for jer så skriv endelig til Jacob på Naturskolen på ns.uk@taarnby. dk. Tjek www.stjernerinatten.dk!

 

Amager Fotoklub er en forholdsvis ny klub, men alligevel utroligt meget om sig. De tilbyder, at stille op for foreninger, der måtte have et ønske om at få taget billeder i.f.m. et arrangement. Så sender de en fotograf (under forudsætning af af de kan) som sørger for at få taget en samling kvalitets billeder.

 

Skolen I Virkeligheden (www.siv.dk) er en portal i skolevæsenet, hvor foreningerne kan gå ind og oprette tilbud til gavn og glæde for skolen. Lærerne søger løbende på portalen for at finde gode og interessante tilbud. Her er altså en mulighed for at oplyse skolebørnene om ens aktivitet og samtidig måske hverve et kommende medlem. Der er mulighed for at tage sig betalt for aktiviteten, da den skal henlægges i tidsrummet typisk kl. 1200-1600, og dermed arbejdstid for de fleste.