Ikke-idræts foreninger

Tårnby Forenings Råd

Medlemsforeninger

Forretningsudvalget

AK Viking (Atletklubben Viking)       

Christian Bærensen, 2824 5618

kringle3@gmail.com - www.akviking.dk

 

Amager Biavler Forening

Jesper Johnsen - jesper.johnsen@gmail.com

www.amagerbi.dk

 

Amager Folkedansere

Lotte Youden, Lotte@dentalservice.dk - 2982 5667

www.amagerfolkedansere.dk

 

Amager Fotoklub

Michael Oxkjær, 2081 6108

mail@amagerfotoklub.dk - www.amagerfotoklub.dk

 

Amager Fugleforening   

Jørn Dreier, 2821 3698, jdreier@live.dk

 

Amager Harmonikaklub

Jan Baage - jan@baage.dk

www.amagerharmonikaklub.dk

 

Amager Kabareten

Formand Jørgen Rantorp, 2892 9340,, j.rantorp.gmail.com

Kasserer Svend-Aage Petersen, 2671 6376, svaap@post11.tele.dk

 

Amager Marineforening                     

John Rasmussen - jorras61@gmail.com

www.amagermarineforening.dk

 

Amager MiniRace

Mark Schiller, formand@amagerminirace.dk

www.amagerminirace.dk

 

Amager P96 (Petanqueklubben af 1996)

Brian Roth - formand@p96-amager.dk

www.p96-amager.dk

 

Amager SlægtsForskere

Hans Jørgen Rasmussen, amagerslaegt@gmail.com   

www.amagerslaegt.dk

 

Amager Square Dancers

Marianne Rusz - mr@ddf.dk

www.amagersquaredancers.dk 

 

Amager Video Klub (AVK)

Klaus Buron - klaus@buron.dk

www.amagervideoklub.dk

 

Amagerlands Fjerkræavlerforening

Connie Baagøe, Connie.baagoe@gmail.com

www.amagerland.dk

 

Amagerlands Numismatiske Forening

Steen Jakobsen - steen@trillegaarden.se

https://anf-mont.dk

 

Amagerteatret

Terkel Spangsbo - info@amagerteatret.dk

www.amagerteatret.dk

 

American Car Club Copenhagen

Formand Peter "Høps" - formand@acc.dk

www.acc.dk

 

AOF Amager

Skoleleder Tom Nielsen - info@aof-amager.dk

3251 1495 - www.aof-amager.dk

 

Bedre Psykiatri, Amager afd.

Tommy Rasmussen, 2757 5333, tommy@onedropzendo.dk

www.bedrepsykiatri.dk

 

Bevaringsforeningen for Tårnby Kommune

Lis Schneevoigt, Langbakken 3, 2770 Kastrup - 3251 4840

bevartaarnby@gmail.com

 

Blixen Klub Tårnby

Lise Gehler, gehler@email.dk, 2274 2365

www.blixenklub.dk/taarnby

 

Brandvæsenets Musikforening

Steen Øst Jacobsen, 2024 2649, steen@oest-jacobsen.dk

www.brandmusik.dk

 

CISV Amager (Childrens International Summer Villages)

Winnie Ramsing, Skyttehøj 58, 2770 Kastrup, 3252 2797

winnie.ramsing@cisv.dk -  www.cisv.dk

 

Dansk Blindesamfund - kreds Storkøbenhavn Syd

Bente Weinreich - 22 63 99 13 - bente.gh60@gmail.com

www.blind.dk

 

Dansk Fragt- og Banemærke Klub (DFBK)

Jan Hartvig Petersen 2321 3561

janogmona@gmail.com -  www.fragtmaerker.dk

 

De Grønne Pigespejder, Tårnby Gruppe

Ulla Riber, Teglkåsvej 30, 2770 Kastrup - 3252 9818

taarnby@pigespejder.dk

www.pigespejder.dk/taarnby-gruppe

 

Dyrenes Mindegrave

Jarl Hildebrand, tlf. 38 88 16 93

dyregrave@gmail.com - www.dyregrave.dk

 

FDF Korsvejen

Kirsten Pawsey - kirstenpawsey@hotmail.com

www.fdfkorsvejen.dk

 

FDF Tårnby

Christina Hamburger Plæhn, chplaehn@gmail.com

https://fdftaarnby.com

 

Foreningen Fælledhestene

Maj Line Agerskov Berg, 2683 5546, faelledhestene@gmail.com

www.faelledhestene.com

 

Foreningen Norden

Terkel Spangsbo, Hyben Allé 43, 2770 Kastrup - 3251 0873/4038 0450

spangsbo@tdcadsl.dk

 

Historiske Engelske Danse

Inge Aakilde, 2032 4993, iaakwal@gmail.com

www.historiskeengelskedanse.dk

 

Hundeforeningen af 1970 - Amager Agility

Formand Kirsten, sesser2011@gmail.com

http://www.hf70.dk

 

Ildsjælene

Simon Brøns, 3123 4035, info@ildsjaelene.dk

www.ildsjaelene.dk

 

Kastrup Søbadere

Helle Brøcher - kastrupsoebadere@jubii.dk

 

Kastrup Søspejder

Bjarne Gislason, Cypres Allé 24, 2770 Kastrup, 3251 8468 - 6135 4037

hygomgislason@gmail.com - www.kastrupsøspejder.dk


Kastrup-Tårnby Kvindelige Gymnastikforening (KTKG)

Helle Bennick, Hyben Allé 20, 2770 Kastrup - 3251 2652

formand@ktkg.dk - www.ktkg.dk


Kastrup-Tårnby Pensionistforening

Jette Schrøder - 2081 5644

jebe@lite.dk

 

Kastrupgårdsamlingens Venner

Formand Ninna Feldvoss, 3251 3140

post@kastrupgaardvenner.dk  www.kastrupgaardvenner.dk

 

KFUM-Spejderne,  Vestamager Gruppe

Michael Rosenquist, Holdkærsager 125, 2770 Kastrup, 4081 9948

michaelrosenquist@gmail.com www.vestamager.dk

 

Kløver Ole Wass Spejdergruppe - DDS

Gruppeleder Magnus Rydahl

mrydahl10@hotmail.com - www.klow.dk 

 

Lions Club Kastrup Tårnby

Finn Raagaard, Præsident - kastrup-taarnby@lions.dk

 

Lisbeth Klubben

Holger Foskjær, 2164 7780, holger@foskjaer.dk
 

Motionsforeningen København

Karen Lintner, Kessel Allé 7, 2791 Dragør - 3251 3185

k.b.lintner2021@outlook.dk - www.motionsforeningen-koebenhavn.dk

 

Musikforeningen Sneglen

Bjarne Holm, bmangorholm@gmail.com


Mænds mødested Tårnby

Per Eilertsen, mjpe.3636@gmail.com

4096 3795

 

Natteravnene Tårnby

Formand Bo Quist Besser

Sirgræsvej 34

taarnby@natteravnene.dk

www.natteravnene.dk -

https://www.facebook.com/NatteravneneTaarnby/

 

NTK - Amager's Tennisklub (Nøragersminde Tennis Klub)

Carsten Quistgaard, Gedstedvej 10, 2770 Kastrup, 3252 4788, 4033 6838

cquistgaard@hotmail.dk - www.ntk-amager.dk

 

Parkinson Klub Amagerland

Preben poulsen, 3258 3985, pp@ppspedition.dk

 

Pugad

Einer Lyduch, Corneliusmindevej 8, 2770 Kastrup, 3252 3183

el@pugad.org - www.pugad.org


SAS Travel Club

Magle Alle 3, 3246 1819

www.sastravel.dk - office@sastravel.dk

 

Schæferhundeklubben,  Kreds 2

Henning Visholm, Finderupvej 71, 2770 Kastrup, 3251 3175

hcvisholm@gmail.com - www.schaeferkreds2.dk

 

Skytteforeningen "Pilen af 1927"

Merethe Sørensen, 2118 5371

pilen1927@hotmail.dk - www.pilen-1927.dk

 

Socialdemokratiet i Kastrup

Jan Rosenfeldt Jakobsen - 2019 2400

rosenfeldt38@gmail.com

 

Socialdemokratiet Tårnby Kreds

Morten Hellsten

anytamager@gmail.com

 

Soroptimist International Kastrup-Tårnby

Jytte Crusell, 2070 7393, jytte.crusell@hotmail.com

https://www.soroptimist-danmark.dk/kastruptaarnby/

 

Stafet For Livet Tårnby

Formand Ann Madsen, 6178 2304

ann.madsen60@gmail.com

https://www.stafetforlivet.dk/stafet/taarnby


Stifinderne Amager Division – DDS

Formand Henrik Gellner - henrikgellner@gmail.com

www.stifinderne.net

 

Tømmerup Sportsrideklub (TSR)

Maria Jansson, tsr@tspr.dk

www.tspr.dk

 

Tårnby Bladforening

Formand Michael Pedersen, redaktionen@taarnbybladet.dk

www.taarnbybladet.dk

 

Tårnby Kreativ Klub

Charlotte Wedenborg

tkklub2017@gmail.com


Tårnbykoret

Dorrit S. Erlandsson

formand@taarnbykoret - www.taarnbykoret.dk

 

Tårnbymalerne

Rene Lagermand, Rhodesiavej 46, 2770 Kastrup, 4082 2774,

rlagermand@os.dk  - www.taarnbymalerne.dk


Tårnby Radioklub

www.oz7amg.dk

David Skat Nielsen - oz5dm.david@gmail.com

 

Tårnby Teater

Anders Krag, anders@taarnbyteater.dk

www.taarnbyteater.dk

 

Ullerup Linedance

Helle Jensen - 2440 4267

hellejensen484@hotmail.com - www.ulleruplinedance.dk

 

Vestamager Gymnastikforening for børn

Katja Vesterskov, Ingstrup Alle 34B

vagymnastik@gmail.com

 

Visens Venner Amagerland

Tom Aggerholm, tomaggerholm@gmail.com

www.vvpa.dk

 

Ældre Sagen

Anne-Grethe Kragerup, 2629 8016

agkragerup@gmail.com - www.aeldresagen.dk

 

 

Formand

Terkel Spangsbo

Kasserer

Annelise Holm

Best.medlem

Sara Steffensen

Best.medlem

Britta Wilsen

Best.medlem

Winnie Ramsing

Best.medlem

Michael Rosenquist

Best.medlem

Holger Foskjær

Suppleant

Svend Aage Petersen

Suppleant

Vakant

TFR har til formål:


- At varetage fælles interesser for foreninger i Tårnby Kommune.

- At formidle kontakt mellem kommunens foreninger.

- At arrangere fællesmøder, konferencer o.l., samt at vejlede i foreningsarbejdet.

- At indsamle oplysninger om foreningernes arbejde og publicere dette.

- At påtage sig opgaver, der tjener til støtte og fremme for foreningsarbejdet og befolkningens fritidsinteresser.

Michael Pedersen Kan fanges tre gange om ugen på kontoret, typisk i tidsrummet kl. 0900-1300. Mailen tjekkes dagligt og man er også altid velkommen til at lægge en besked på telefonsvareren.


Sekretæren